Tuesday, February 9, 2010
یک سال گذشت و من متاسفانه هیچی یادم نمی‌ره.
Saturday, April 11, 2009

به خاطر سکوت سرد زمان و به خاطر خزان زرد زمان، دیگه اینجا نخواهم نوشت. شاید جای دیگه‌ای شروع کردم به نوشتن. اگر دوست دارید می‌تونین آدرس ای‌میل‌تون رو به‌م ای‌میل کنید تا اگر جای دیگه‌ای شروع به نوشتن کردم، به‌تون خبر بدم.
برای شنیدن آهنگ این جا کلیک کنید. این آهنگ فیورت من هست توی کارهای شجریان. برای شنیدنش باید روی اسم آهنگ توی اون پنجره کلیک کنید.